Przejdź do treściPolityka prywatności Tatry-przewodnik.com.pl


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnik-Tatry Beata Jarząbek-Giewont z siedzibą w Poroninie, ul. Tatrzańska 9, 34-520 Poronin.     

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytej obsługi wysłanego zapytania oraz podjęcia na Pani/Pana życzenie niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych dot. ofert, administrator przetwarza dane osobowe w tym celu. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
   
3. Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku wysłanego zapytania – konieczność podjęcia działań zmierzających do realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.     

4. W przypadku wyrażonej zgody w celu wysyłki informacji handlowych dot. aktualnej oferty - zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielona zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.     

5. W przypadku dochodzenia roszczeń, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f).     

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym kategoriom podmiotów. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; danych pozyskanych na podstawie zgody w celu wysyłki informacji handlowych – przez okres ważności zgody na ten cel.     

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: kontakt@tatry-przewodnik.com.pl.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do należytej obsługi przesłanego zapytania. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
606484914
kontakt@tatry-wycieczki.com.pl
logo tatry wycieczki
Wróć do spisu treści