REGULAMIN WYCIECZEK - Wycieczki w Tatry-zapisy | Przewodnik Tatrzański | wyprawa w góry

Przejdź do treści

REGULAMIN WYCIECZEK


Regulamin wycieczek

1. Oferowana wycieczka jest pojedynczą usługą przewodnicką. Nie jestem organizatorem turystyki-nie zapewniam transportu, noclegu, wyżywienia, ubezpieczenia itp.

2. Wycieczki odbywają się w towarzystwie i pod opieką licencjonowanego przewodnika tatrzańskiego

3. Ze względu na bezpieczeństwo liczba maksymalna i minimalna uczestników wycieczek jest określona w planie wycieczki i uzależniona od rodzaju i miejsca wycieczki

4. Zapisy na wycieczkę odbywają się poprzez formularz elektroniczny na stronie www lub telefonicznie

5. Uczestnik dojeżdża na miejsce rozpoczęcia wycieczki we własnym zakresie

6. Uczestnikiem wycieczki są osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczce pod opieka prawnego opiekuna bądź posiadając pisemną zgodę rodziców

7. Tylko przewodnik podejmuje decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu wycieczki. Wycieczka może zostać odwołana ze względu na złe warunki atmosferyczne lub gdy nie zbierze się minimalna liczba uczestników

8. Uczestnik dobiera wycieczkę pod kątem aktualnego stanu zdrowia i posiadanej kondycji

9. Na spóźnialskich czekamy nie dłużej niż 15 minut

10. Osoba uczestnicząca w wycieczce powinna być odpowiednio przygotowana (ubranie wierzchnie, obuwie, plecak oraz prowiant)

11. W razie załamania pogody, burzy bądź ulewy wycieczka zostaje przerwana i następuje powrót

12. Uczestnicy wycieczki ponoszą koszty związane z transportem, wejściem na teren TPN, do Jaskini Mroźnej lub inne opłaty na trasie wycieczki

13. Osoba, która dokonała zapisu na wycieczkę może bez konsekwencji zrezygnować z udziału do 2 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki

14. Tempo wycieczki dostosowane jest do kondycji uczestników

15. Opłata za wycieczkę pobierana jest w miejscu spotkania przed wycieczką
Wróć do spisu treści